Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2018

dzieciak12
7587 3b6c 500
dzieciak12
5215 2b0c 500
Reposted fromJapko Japko viaaimiak aimiak

June 27 2018

dzieciak12
dzieciak12
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaadaaa93 adaaa93

June 22 2018

dzieciak12
Happy Dog
Reposted fromMysticen Mysticen viabecomingjane becomingjane

June 21 2018

dzieciak12
dzieciak12

Nawet sobie nie wyobrażasz ile radości sprawia mi to, że po prostu jesteś

— ...
Reposted frompsycha psycha viafemme-fatal femme-fatal

June 20 2018

dzieciak12
9643 4592 500

June 19 2018

dzieciak12

June 12 2018

8594 af9a 500
Reposted fromink ink viarejka rejka

June 11 2018

dzieciak12
5005 c699
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viachemiczna chemiczna

June 10 2018

dzieciak12
2127 ed91

June 09 2018

dzieciak12
5797 6941
Reposted fromhagall hagall viarabarbarowy rabarbarowy

June 07 2018

dzieciak12
Oglądasz w wannie stare filmy i słuchasz w kółko jednej płyty, lubisz to co znasz i masz zupełnie tak jak ja.
Wieczorem szkoda dnia, by zasnąć, za to nie wstajesz przed dwunastą, znajdziesz przecież czas, masz plan na przyszłych parę lat.
Tak jak ja, tak jak ja...
Co chwilę masz nowe pomysły, nie ma świętości, kiedy krzyczysz, kto to zniesie tak jak ja, wiesz, przecież skądś to znam.
Świat ma wyznawać twoje prawdy, bardzo nie lubisz nie mieć racji, mocno wierzysz w to, że jest i będzie tak jak chcesz.
Tak jak ja, tak jak ja...
— Kortez
Reposted fromcudoku cudoku vianever-say-never never-say-never

June 06 2018

5931 8570
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaimpulsivee impulsivee

June 05 2018

dzieciak12
2901 fd38
Reposted fromdiicap diicap viavolldost volldost

June 02 2018

dzieciak12
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna vialove-in-vain love-in-vain
dzieciak12
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnaciol naciol vialove-in-vain love-in-vain

May 30 2018

5151 269e 500
dzieciak12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl