Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

dzieciak12
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
dzieciak12

Lekki zawrót głowy

Nic już nie mów, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Po co mówić, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie pomagasz

Zapraszam cię na wir
na zawrót głowy
na sen muzyczny i malinowy
Zapraszam cię
Zapraszam cię na wiatr
na zawrót głowy
na koktajl z deszczu
i z nocnej mowy

Oczy, oczy, tańczmy, tańczmy
noc ma zapach pomarańczy
słowa mają dzieci
niecierpliwe gesty
te spóźnione żale
i te wczesne

Słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie chcesz, nie pomagasz

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

July 18 2017

dzieciak12
1560 2c22
Reposted fromPoranny Poranny viaCannonball Cannonball

July 17 2017

dzieciak12


Waiting till next Sunday night like
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

July 14 2017

5086 5899
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viapaulinac26 paulinac26

July 13 2017

dzieciak12
dzieciak12

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaCannonball Cannonball

July 05 2017

dzieciak12
9966 cc9d
Reposted fromaletodelio aletodelio viamartinif16 martinif16

July 02 2017

dzieciak12
Nic dwa razy się nie zdarza 
i nie zdarzy. Z tej przyczyny 
zrodziliśmy się bez wprawy 
i pomrzemy bez rutyny. 

Choćbyśmy uczniami byli 
najtępszymi w szkole świata, 
nie będziemy repetować 
żadnej zimy ani lata. 

Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy. 

Wczoraj, kiedy twoje imię 
ktoś wymówił przy mnie głośno, 
tak mi było, jakby róża 
przez otwarte wpadła okno. 

Dziś, kiedy jesteśmy razem, 
odwróciłam twarz ku ścianie. 
Róża? Jak wygląda róża? 
Czy to kwiat? A może kamień? 

Czemu ty się, zła godzino, 
z niepotrzebnym mieszasz lękiem? 
Jesteś - a więc musisz minąć. 
Miniesz - a więc to jest piękne. 

Uśmiechnięci, współobjęci 
spróbujemy szukać zgody, 
choć różnimy się od siebie 
jak dwie krople czystej wody.
— Wisława Szymborska
Reposted fromwelovekate welovekate viacytaty cytaty
dzieciak12

June 27 2017

dzieciak12
6590 ca9a 500
dzieciak12
6668 2ffb 500
dzieciak12
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
6242 43a9
Reposted fromLittleJack LittleJack viaathlin athlin

June 23 2017

dzieciak12

June 22 2017

dzieciak12
dzieciak12
dzieciak12
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viaIriss Iriss

June 20 2017

dzieciak12

Like Crazy (2011)

Reposted fromtwice twice vianever-say-never never-say-never
dzieciak12
3073 a7c3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl