Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2017

dzieciak12
Kocham Cię
delikatnością spojrzenia
pieszczotą słowa
prostym listem
ukradkowym uśmiechem
wyszukaną metaforą
znalezionym włosem
muśnięciem dłoni
wypisanym długopisem
nieskończonym smsem
rozlaną kawą
wysłanym zdjęciem
czekaniem na
przyrzekaniem na
trudnymi rozmowami
nieskończonymi pytaniami
długim milczeniem
nie ważne
to ważne
zawsze.
Reposted fromslowostwor slowostwor viacytaty cytaty
dzieciak12
A mówiłam, żebyś był cierpliwy
Mówiłam, byś był dobry
Mówiłam, byś był zrównoważony
Mówiłam, byś był miły
Teraz cała twoja miłość się zmarnowała?
Wiec kim byłam, do cholery?
Teraz palę wszystkie mosty
Już koniec twoich kłamstw
— Birdy-Skinny love
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty

May 27 2017

dzieciak12
0438 2957
dzieciak12
0705 e06f
Reposted fromchildren children viamartinif16 martinif16

May 24 2017

dzieciak12
0165 feea
Reposted fromGIFer GIFer viaune-raconteuse une-raconteuse
6868 4c47
Reposted fromamatore amatore viaIriss Iriss
dzieciak12
dzieciak12
1824 5545
dzieciak12dzieciak12
Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie.
— Hłasko do Osieckiej
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

May 15 2017

dzieciak12
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamicarose micarose

May 14 2017

dzieciak12
9064 2d6c
Reposted fromluuuk luuuk viacatchmelater catchmelater
dzieciak12
8702 7043
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaIriss Iriss

May 12 2017

dzieciak12
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
dzieciak12
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
Reposted fromifyouleave ifyouleave viakonwalia konwalia
3343 b462 500
Reposted fromfourstrings fourstrings viakonwalia konwalia
dzieciak12

I tak sobie kombinowałem, jakby mogło być, gdyby mogło być.

— Edward Stachura - "Siekierezada"
dzieciak12
Wolisz teraz myśleć o kobiecie albo o dziewczynie, która poznałeś zeszłego wieczoru. Lecz twoje myśli wkrótce pójdą swoim zwykłym torem.
— Metallica - Turn The Page
Reposted fromnezavisan nezavisan viacytaty cytaty

May 11 2017

dzieciak12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl