Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

dzieciak12
9892 72e2
Reposted fromnazarena nazarena viabirke birke
dzieciak12
2432 ed4a
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viamicarose micarose

December 02 2017

dzieciak12
dzieciak12
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym, ale chyba nie warto.
Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca,
a jeszcze pewniej nie wszystko, co się opłaca, jest w życiu coś warte.
— Wł. Ba.
Reposted fromEmisja Emisja viacytaty cytaty

November 29 2017

dzieciak12
Bo na niektórych osobach, mimo dzielącej nas ciszy, dalej nam cholernie zależy. 
Reposted frompassionative passionative viaweruskowa weruskowa
dzieciak12

November 21 2017

dzieciak12
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
— tak
Reposted fromWrongway Wrongway viaCannonball Cannonball

November 13 2017

3659 1d2c 500
Reposted fromopticculture opticculture viaSenyia Senyia
dzieciak12
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Witkacy
dzieciak12
Snowdonia National Park, United Kingdom

November 11 2017

dzieciak12

November 05 2017

dzieciak12

November 04 2017

dzieciak12
5973 e4fa
Reposted fromoutoflove outoflove viasensation sensation

November 01 2017

dzieciak12
8103 1ee7
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
Reposted fromwsukience wsukience viaemeraldgirl emeraldgirl

October 28 2017

dzieciak12
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaCannonball Cannonball

October 27 2017

dzieciak12
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak... Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
dzieciak12
Uwielbiam,
gdy szepczesz
po cichu,
że pragniesz
być przy mnie,
że kochasz,
że tęsknisz,
że płaczesz,
bo milczę,
gdy krzyczysz
wniebogłosy,
że jestem
dla Ciebie
jak życie
bez skazy,
bo kocham,
bo tęsknię,
bo płaczę,
gdy milczysz.
— Mateusz Szulc
Reposted fromLoOuu LoOuu viacytaty cytaty

October 25 2017

dzieciak12
"Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund."
— Jakub Żulczyk

October 22 2017

dzieciak12

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaCannonball Cannonball

October 21 2017

dzieciak12
1515 5b5a
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viaOnlyRed OnlyRed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl