Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

dzieciak12
6590 ca9a 500
dzieciak12
6668 2ffb 500
dzieciak12
Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
6242 43a9
Reposted fromLittleJack LittleJack viaathlin athlin

June 23 2017

dzieciak12

June 22 2017

dzieciak12
dzieciak12
dzieciak12
Pewnego razu odpowiedź padła przed pytaniem.
— Wisława Szymborska "Złote Gody"
Reposted fromdomilee domilee viaIriss Iriss

June 20 2017

dzieciak12

Like Crazy (2011)

Reposted fromtwice twice vianever-say-never never-say-never
dzieciak12
3073 a7c3

June 18 2017

dzieciak12
7206 e655 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viakonwalia konwalia

June 17 2017

6315 2038
Reposted fromamatore amatore viaIriss Iriss
dzieciak12
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viapaulinac26 paulinac26

June 16 2017

dzieciak12
   
Reposted fromlexi lexi viaathlin athlin
dzieciak12
dzieciak12
Śpij spokojnie. Bóg jest większy od wszystkiego co czeka Cię jutro. 
Reposted fromupinthesky upinthesky viamartinif16 martinif16

June 10 2017

dzieciak12
[...] im żywsza i szczersza jest miłość, tym bardziej powinna być tajemnicza, okryta zasłoną. Nie powierzajmy naszej tajemnicy nikomu.
— Honoré de Balzac – Ojciec Goriot
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
dzieciak12
3938 75ee
Reposted fromxcxzxaxrxexkx xcxzxaxrxexkx viaro-koko ro-koko
dzieciak12
7840 fe5d 500
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaro-koko ro-koko
dzieciak12
5503 ab02 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl