Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

dzieciak12
3938 aa54
Reposted frompatronus patronus viacoffee coffee

April 23 2017

dzieciak12
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viapaulinac26 paulinac26

April 22 2017

dzieciak12
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapaulinac26 paulinac26
dzieciak12
3182 6349
Reposted fromnataliablus nataliablus viaCannonball Cannonball
dzieciak12
6252 5c97 500
W górach jest wszystko co kocham, góry to przystań, niekończąca się nadzieja, że można żyć życiem i wierzyć nie dotykając.
Reposted fromte-quiero te-quiero viaune-raconteuse une-raconteuse
dzieciak12
6688 e248
*__*
dzieciak12
Jedna z reguł naszego świata głosi, że nieuporządkowanie zawsze wzrasta.
— Richard P. Feynman
Reposted bySkydelan Skydelan

April 20 2017

dzieciak12
3000 5da3 500
Reposted fromsarazation sarazation viamartinif16 martinif16
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viamartinif16 martinif16
dzieciak12
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viaune-raconteuse une-raconteuse

April 18 2017

dzieciak12
Wiele można usłyszeć, jak chce się posłuchać.
— Wiesław Myśliwski
Reposted frombeltane beltane viaBilora Bilora

April 16 2017

dzieciak12
1197 d043
Reposted fromposzum poszum viaune-raconteuse une-raconteuse

April 14 2017

dzieciak12
dzieciak12

O cokolwiek zapytasz

Czemu serce jak żebrak
gdzie indziej istnienie
wierna miłość nietrwała
ślub co przeszedł obok
czemu święty i grzesznik w tym samym peweksie
niepewność świętych jak łaska grozi

czemu łza opiekunka do gardła mi wpadła
bo szczęście się urwało nie wiadomo po co

o cokolwiek zapytasz
trzepnie cię milczenie
Bogu nie stawia się pytań dlaczego

ks. Jan Twardowski
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

April 12 2017

dzieciak12
7852 a835
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viakonwalia konwalia
dzieciak12
9388 4ded
Reposted fromAgnese Agnese viamartinif16 martinif16

April 10 2017

dzieciak12
0753 ddd1 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viacatchmelater catchmelater
dzieciak12
2368 53c5
Reposted fromlouse louse viaCannonball Cannonball
dzieciak12
dzieciak12
Co się dzieje w drugim człowieku, kiedy patrzy na ciebie, i ty patrzysz mu w oczy, i nie ma między wami słów? Co się dzieje na tamtym brzegu, na który twoje spojrzenie nigdy nie zdoła cię przenieść?
— Janusz Domagalik – Zielone kasztany
Reposted fromnyaako nyaako viamicarose micarose
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl