Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2017

dzieciak12
dzieciak12

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viaCannonball Cannonball

August 03 2017

dzieciak12
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
dzieciak12
3289 4b57 500
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viaIriss Iriss
dzieciak12
8884 1483
Reposted frombyheart byheart viaCannonball Cannonball

July 26 2017

dzieciak12
dzieciak12
Haruki Murakami, Norwegian Wood
dzieciak12

July 25 2017

dzieciak12

July 22 2017

dzieciak12

July 21 2017

dzieciak12
7209 6d2a 500
Reposted frombirke birke viaCannonball Cannonball

July 20 2017

dzieciak12
Wtedy pomyślałem, że łzy nie przywracają życia umarłym.
Jest jeszcze coś, co człowiek musi wiedzieć o łzach.
Nie sprawią, że pokocha cię ktoś, kto cię nie kocha.
Reposted frompassionative passionative viajustfeel justfeel
dzieciak12
6576 5782 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaIriss Iriss
dzieciak12

Lekki zawrót głowy

Nic już nie mów, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Po co mówić, lepiej tańczmy
mimo woli, bliskoznaczni
słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie pomagasz

Zapraszam cię na wir
na zawrót głowy
na sen muzyczny i malinowy
Zapraszam cię
Zapraszam cię na wiatr
na zawrót głowy
na koktajl z deszczu
i z nocnej mowy

Oczy, oczy, tańczmy, tańczmy
noc ma zapach pomarańczy
słowa mają dzieci
niecierpliwe gesty
te spóźnione żale
i te wczesne

Słowa mają kolce
słowa chodzą stadem
nie chcę, nie rozumiem
jutro jadę

Słowa niosą słowa
ciężkie jak nadbagaż
nie chcesz, nie rozumiesz
nie chcesz, nie pomagasz

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

July 18 2017

dzieciak12
1560 2c22
Reposted fromPoranny Poranny viaCannonball Cannonball

July 17 2017

dzieciak12


Waiting till next Sunday night like
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

July 14 2017

5086 5899
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viapaulinac26 paulinac26

July 13 2017

dzieciak12
dzieciak12

Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaCannonball Cannonball

July 05 2017

dzieciak12
9966 cc9d
Reposted fromaletodelio aletodelio viamartinif16 martinif16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl