Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2017

dzieciak12
nie odnajdziesz sensu życia, bez życia co dnia w bezsensie.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
dzieciak12
Jeśli Ci się śnią takie rzeczy to ja chyba wolę nie wiedzieć o czym Ty musisz myśleć wieczorem.
— trup w torebce zawsze spoko
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty

March 17 2017

dzieciak12
5775 0dde
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viakonwalia konwalia

March 13 2017

dzieciak12
6050 3e2a 500
Reposted frompeper peper viaCannonball Cannonball

March 11 2017

dzieciak12
Teraz wiem, że jeśli ktoś czeka, aż będzie gotów - to będzie czekał przez całe życie.
— John Flanagan "Zwiadowcy"
Reposted fromselsey selsey viasectum-sempra sectum-sempra

March 07 2017

dzieciak12
3222 3a96
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaIriss Iriss
dzieciak12
0784 12a0
Reposted fromimyours imyours viaCannonball Cannonball
dzieciak12
3677 fb25
let me know
Reposted fromfelicka felicka viaCannonball Cannonball

March 06 2017

dzieciak12
3476 01ee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaweddings weddings
dzieciak12

Chętnie bym do was wyszedł, ale od trzech dni rozczulam się nad sobą i myślę, że potrwa to trochę dłużej...

— A. A. Milne - Kubuś Puchatek
Reposted fromMissMurder MissMurder viacytaty cytaty

March 05 2017

dzieciak12
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawrazliwa wrazliwa
9294 e51f
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaCannonball Cannonball

March 04 2017

dzieciak12
6484 155c
Reposted frommrs-cosmos mrs-cosmos viawrazliwa wrazliwa
5363 e1da 500
Reposted fromsirchamallow sirchamallow viawrazliwa wrazliwa
dzieciak12
Prostota to elegancja i subtelność.
— Kathleen Tessaro
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

February 28 2017

dzieciak12
Można pojechać daleko, lecz nie ucieknie się od samego siebie. Tak jak od cienia.
— Haruki Murakami
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viajustfeel justfeel
dzieciak12
7025 6bd1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustfeel justfeel
dzieciak12
7850 bc02
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajustfeel justfeel

February 26 2017

dzieciak12
Jeśli potrafisz rozśmieszyć kobietę, to możesz z nią zrobić wszystko.
— Brigitte Bardot
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl